ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی
         آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان فرعی، خیابان اصلی شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
  زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه ساعت : 14 - 8
سایت  www.eci-npc.com :
------------------------------------------------------
ارتباط با آموزشگاه :

آدرس : شهرک بعثت -روبروی میدان بسیج

شماره تماس : 2381-06152421253

زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه 13:45 الی7:30 

ایمیل آموزشگاه  sch.ecinpc@gmail.com :